5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Mailbag روز جمعه: لوبیای پرتوی، چهره های تک رنگ و خوانندگان غریبه

پشتیبانی شده توسط Public EditorFriday Mailbag پرتوی لوبیا چهره های تک رنگ و خوانندگان نابود کننده Public EditorByLIZ SPAYD با EVAN GERSHKOVICHMAY 19 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد storyHeader var HTML header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedB