5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یک لباس عجیب و غریب در برابر بار

پشتیبانی شده توسط ویرایشگر دولتی رفع اشکال رفع اشکال در برابر روزنامه ها Public EditorByLIZ SPAYDMAY 10 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان بزرگنما پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize مجله Murray Energy Corporation یکی از بزرگترین شرکت های استخراج معادن در کشور، تنها گامی را برداشت که اکثر شرکت ها هیچ گاه سعی نمی کردند آن را مورد تجدید نظر قرار دهند. The New York Times for libe