5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کیف پول جم: منچستر، کلیشه ها و ریاضیات اجتماعی

پشتیبانی شده توسط Public EditorFriday Mailbag منچستر Stereotypes و امنیت اجتماعی MathThe Public EditorByLIZ SPAYD با EVAN GERSHKOVICHMAY 26 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoCreditTim تابع Lahan var fragment fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay