5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

روزنامه ی کی یف: آیا روزنامه پرزیدنت رییس جمهور - و یا سرگرم کننده پینک است؟

 موضوع داستان صفحه اصلی مبحث نقل قول پس زمینه rgba 160 160 160 0 05 جعبه اندازه جعبه مرز جعبه سایه 0px 2px 3px ddd رنگ 666 margin پایین 30px padding 30px موقعیت نسبی عرض اتوماتیک viewport کوچک موضوع 20 داستان موضوع اصلی نقل قول حاشیه سمت چپ 75px حاشیه سمت راست 75px mediumport viewport حاشیه محتوا 10 داستان اصلی داستان حاشیه محتوای اصلی صفحه 60px داستان داستان تم اصلی نقل قول پد آخر از حاشیه نوع پایین 0 پشتیبانی شده توسط Public EditorFriday Mailbag آیا تایمز ستایش رئیس جمهور و یا Poking پاپ Public EditorByLIZ SPAYD با EVAN GERSHKOVICHMAY 12 2017Co